Sortiment APV

Inovace a kvalita z Rakouska

Kromě výroby zemědělských strojů jsme i významným prodejcem produktů našeho rakouského partnera- firmy APV.

Jádrem hlavní činnosti a zvláštní výzvou pro APV je vývoj a produkce inovativních zemědělských strojů a zahradního nářadí.

Stroje APV se vyznačují úsporným provozem, efektivní ekonomikou provozu a vysokou pracovní efektivitou, což umožnilo prosazení tohoto výrobce nejen v prostoru Evropy, ale i všech dalších světových kontinentech.

 

Sortiment značky APV obsahuje tyto produkty:

  • kotoučová rozmetadla 
  • pneumatická secí a hnojící zařízení
  • luční brány
  • luční válce
  • polní brány
  • hvězdicové meziřádkové brány
  • rozmetadla soli pro zimní údržbu

 

Více podrobností naleznete na stránkách výrobce www.apv.at 

 

Kontaktní osoba:

Vladimír Cingroš

email: vlcingros@smscz.cz

tel. 606 036 705

 

Prospekty ke stažení na stránce: https://apv.at/en/service/downloads/brochures-training-material

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů