Zpracování půdy

Vály Titan

Vály Titan jsou multifunkčním profesionálním nářadím nezastupitelným v agrotechnice na orné půdě i údržbě trvalých travních porostů.

Hloubkový kypřič Talon

Hloubkový kypřič Talon je konstruován jako variabilní nářadí, které vyhoví všem nárokům provozovatele.

Hloubkový kypřič Talon Kombi

Hloubkový kypřič Talon Kombi je konstruován pro agregaci s dalším nářadím, např. podmítačem či sečkou.

Radličkový kypřič Atos

Atos je univerzálním strojem, který lze použít pro předseťovou přípravu i na posklizňové zpracování půdy v minimalizačních technologiích.

Radličkový kypřič Arras

Arras je stroj se zmenšenou roztečí radlic, který je vhodný především pro předseťovou přípravu půdy a zejména pro hlubší prokypření a rozdrobení hrubé brázdy do hloubky 20 cm.

Dlátový kypřič Talon Max

Hloubkový dlátový kypřič TALON MAX je nářadí pro efektivní zpracování půdy, který své uplatnění nalezne především při posklizňových pracích.

Dlátový kypřič Talon Medium

TALON MEDIUM je provedení stroje s kratšími slupicemi než verze MAX. Při stejné konstrukci a výbavě je jediným uživatelským rozdílem proti základnímu stroji hloubka práce.

Vály Teran F

Čelně nesená verze válů.  Nabízíme výrobek, který vyniká jednoduchostí, provozní spolehlivostí a nenáročností na obsluhu i údržbu.

Dlátový kypřič Talon Optimum

TALON OPTIMUM je nejmenším z naší řady dlátových kypřičů. Jedná se o malozáběrový stroj vhodný do vinic, chmelnic, sadů, ale i pro standardní polní práce v agregaci s méně výkonnými traktory.

Schargrubber Arras

Arras je stroj se zmenšenou roztečí radlic, který je vhodný především pro předseťovou přípravu půdy a zejména pro hlubší prokypření a rozdrobení hrubé brázdy do hloubky 20 cm.

Novinky
07 Září 2018

Novinkou letošního roku je luční vál GOLEM 300 AERATOR, který jsme poprvé představili na veletrhu Techagro, Brno a podruhé na výstavě Země živitelka 2018.

31 Srpen 2018

Je za námi 45. ročník veletrhu Země živitelka 2018. Shledáváme tento ročník velice úspěšným.

17 Srpen 2018

Ve středu 15.8. proběhl předváděcí den strojů SMS CZ a traktorů Zetor v Dolním Rakousku nedaleko obce Reinprechtspölla.

  • O společnosti

    SMS CZ je česká dynamicky se rozvíjející společnost zabývající se konstrukcí a výrobou vlastních, vysoce kvalitních zemědělských strojů pro zpracování půdy, předseťovou přípravu, válení, obnovu a zakládání luk a pastvin, které prodává do celého světa. V oblasti techniky a technologie životního prostředí se společnost zaměřuje na projektovou přípravu, výrobní a stavební realizaci spaloven odpadů a zařízení pro čištění spalin.