Hackstriegel LANIO

The universal tined weeder Lanio is a suitable equipment for both grassland and field applications. For light soils can be machine equiped by 6mm tines. Standard 7mm tines for common type of soils can be replaced by 8mm tines, that can be used either on grasslands or in heavy soils.  6 tine rows in 25 mm interrow distance have got the most impact on whole cultivation process.  

Flexible tines get into the dry surface and interrupt the hard top layer. It ensrures acces of the air to the roots and especially water capilarity discontinutation, so water remains in the soil. Despite the water remaining the most important purpose of the machine is weeding. Very agressive shape of the tines pull weed up to the surface where it gets dry. Key factor in weeding efficiency  is time of intervention as the weed must be in initial growth stage. 

While grassland applications the tines get moss and old grass off the lawn. Moss elimination facilitates growing of the grass. Machine can be used together with the seeding machine for additional grass seeding or fertilising.

Usage for: 

  • hard top layer crumbling
  • surface aeration
  • fertilising possibility
  • growth facilitating
  • weed elimination

+ smart and almost maintainance-free constructions

+ movable shoulders for precise surface coppying 

+ adjustable tines agressivity

+ easy tine replacement

+ additional leveling bar

+ tine length 450 mm

Model

200

300

450

600

900

1200

working width (cm)

195

295

445

585

895

1195

transport width (cm)

200

300

240

220

300

300

number of the tines

78

120

180

234

360

480

number of frames

1

2

3

3

6

8

number of support wheels

2

2

2

2

4

4

weight (kg)

224

317

456

615

1250

1450

weight with levelling bar (kg)

242

345

495

668

-

-

Min. power output (kW)

15

22

29

45

50

59

Hydraulic tines adjustment
Levelling bar
Seeding unit
Neuigkeiten
10 Juni 2022

SMS CZ-Maschinen werden dem französischen Publikum auf der Messe Terres en fête vorgestellt.

18 Januar 2019

S radostí oznamujeme spuštění nového, modernizovaného a tolik očekávaného webu.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů