Tiefenlockerer Talon Kombi

Der Tiefengrubber Talon Kombi ist für die Aggregation mit anderen Werkzeugen, z. B. einem Schälgrubber oder Mäher ausgelegt. Möglich macht dies die maschineneigene Dreipunktaufhängung, so dass der Benutzer mehrere Operationen in einer Überfahrt ausführen kann. Die Hauptfunktion der Maschine besteht darin, den verdichteten Boden anzuheben, aufzulockern und zu belüften, ohne dabei das Taubgut vom Untergrund hochzuziehen. Die Aggressivität der Scharen kann beeinflusst werden, indem ihre Position in den Aufnahmen eingestellt wird.

  • Belüftung des Bodens
  • Störung des Untergrundes
  • Wiederherstellung der Wasserinfiltration
  • Förderung des Kapillaraufstiegs

 

Der Grundrahmen aus 200x100x10 mm Profilen wird standardmäßig mit quer gebogenen Scharsäulen mit Bügeln versehen, wodurch der Abstand variiert oder der Rahmen mit anderen Arten von Scharsäulen versehen werden kann.

  • Aggregation mit einer mechanisch oder hydraulisch betriebenen Dreipunktaufhängung.
  • Arbeitstiefe bis 45 cm
Version H - Hadraulisch klappbarer Rahmen

300/4

300/6

400/8

400/8 H

Zinkenzahl

4

6

8

8

Arbeitsbreite (cm)

300

300

400

400

Transportbreite (mm)

2990

2990

3990

2990

Arbeitstiefe (cm)

45

45

45

45

Empfohlene Leistung (kW)

130

150

170

170

Gewicht* (kg)

790

980

1420

1510

Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)

6-8

6-8

6-8

6-8

Zinken

GEBOGENE ZINKEN
GERADE ZINKEN

Andere

Hydraulisch betätigte Arme
Neuigkeiten
10 Juni 2022

SMS CZ-Maschinen werden dem französischen Publikum auf der Messe Terres en fête vorgestellt.

18 Januar 2019

S radostí oznamujeme spuštění nového, modernizovaného a tolik očekávaného webu.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů