Dlátový kypřič Talon Max

Hloubkový dlátový kypřič TALON MAX je nářadí pro efektivní zpracování půdy, který své uplatnění nalezne především při posklizňových pracích. Díky své vysoké průchodnosti dokáže zpracovat strniště i s velkým podílem rostlinných zbytků a lze jej tedy využít jako levnou a mnohem produktivnější náhradu orby. Při hloubce zpracování až 65 cm navíc dochází ke značnému provzdušnění půdy a narušení nepropustné vrstvy, což má blahodárný vliv na kořenový systém plodin. S výhodou lze stroj využít i pro uvolnění půdy na souvratích, utužené pohybem těžké zemědělské techniky.

Dláta hloubkového kypřiče jsou tvarována tak, aby rovnoměrně promíchávala celý půdní profil s rostlinnými zbytky. Pro zvýšení životnosti pracovních orgánů lze dláta opatřit různými povrchovými úpravami (vrstvou karbidů a karbidovými plátky), které se výborně hodí zejména do písčitých půd. Stroj je ovládán hydraulicky a může být dovybaven bočními clonami pro eliminaci tvorby hrůbků. Užitečné je i dovybavení stroje o samočistící dvojitých hrotových válců pro rozrušení povrchové vrstvy, které drobí hroudy a usnadňují další zpracování půdy. 

Do lehkých půd nabízíme kypřič s mechanickým jištěním slupic (pomocí tržného šroubu). Do těžkých půd, případně půd s vysokým podílem kamení dodáváme jištění hydropneumatické, které umožňuje výkyv a následně i plynulý návrat radlice do původní polohy v případě nárazu na překážku.

Hlavní přednosti stroje:

 • Pracovní hloubka až 65cm - narušení utužených vrstev a lepší vsakování srážek
 • Levnější a produktivnější náhrada orby s menší potřebou tažné síly
 • Možnost práce i ve vlhkých podmínkách
 • Drobící válce pro snazší další zpracování a přípravu půdy

Funkce a další výhody stroje:

 • Provzdušnění půdy až do hloubky 65cm
 • Narušení podorničí
 • Obnova vsakování vody
 • Podpora vzlínavosti
 • Snadná výměna dlát jedním šroubem
 • Robustní rám z vysokopevnostních materiálů
 • Nižší tahový odpor oproti klasickým pluhům - nižší spotřeba 
 • Práce se strojem až při 12km/h

 

 

                       Aktivní promíchání půdy až do hloubky 65cm                                      Drobící dvojitý hrotový válec ulehčuje další zpracování půdy

Robustní konstrukce rámů z profilů 100x100x10 mm a vysokopevnostní oceli
Robustní konstrukce rámů z profilů 100x100x10 mm a vysokopevnostní oceli
Otočná dláta s jednoduchou a rychlou montáží
Otočná dláta s jednoduchou a rychlou montáží
Drobící válec s vysokou únosností (průměr roury 220 mm) pro dokonale rovné pole
Drobící válec s vysokou únosností (průměr roury 220 mm) pro dokonale rovné pole
Vysoká průchodnost půdy díky velké výšce pod rámem
Vysoká průchodnost půdy díky velké výšce pod rámem
Jednoduché, pohodlné a spolehlivé ovládání stroje
Jednoduché, pohodlné a spolehlivé ovládání stroje
Modulární konstrukce umožňuje měnit počet a rozteč slupic se střižným jištěním
Modulární konstrukce umožňuje měnit počet a rozteč slupic se střižným jištěním

Verze H- hydraulicky skládaný, nesený, trojdílný rám

Verze P- hydraulicky skládaný, polonesený, dvojdílný rám

* Hmotnost se střižným jištěním slupic a dvojitým talon válem

Model

250/5

300/5

300/7

400/9

400/9 H

Počet slupic

5

5

7

9

9

Pracovní šířka (cm)

250

300

300

400

400

Transportní šířka (mm)

1990

2990

2990

4000

2990

Pracovní hloubka (cm)

65

65

65

65

65

Min výkon (kW)

140

150

170

200

210

Hmotnost* (kg)

1950

2020

2180

2920

3370

Pracovní rychlost (km/h)

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

Boční clony
Opěrná kola
Secí/ hnojící nástavba
Dláta s delší životností
Sklopné nástavce válců
Novinky
TALON GREEN v Belgii
13 Únor 2024

Podzimní novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič určený na louky a pastviny, od české výrobce zemědělské techniky SMS CZ bude poprvé představen belgickým zemědělcům na výstavě Agridagen konané od 16. 2. do 18. 2. 2024 Odborné i laické veřejnosti se společně s novinkou představí ještě další čtyři stroje SMS CZ.

30 ledna 2024

Období jara přináší také potřebu věnovat pozornost stavu luk a pastvin. Tedy napravit škody způsobené přes zimu černou zvěří, zvážit vyčesání mechů, šetrné prokypření a provzdušnění půdy, stejně jako případný přísev. Všechny tyto úkony lze uskutečnit s využitím největších lučních válů na trhu GOLEM od české společnosti SMS CZ. A protože není nad zkušenost farmáře, zajeli jsme vyzpovídat pana Jungvirta z Čech, jak mu jeho GOLEM 540 pomáhá v jeho práci a potřebách.

SMS CZ Newsletter
19 Prosinec 2023

Vánoční vydání našeho SMS CZ Newsletteru. Přejeme příjemné počtení na závěr roku

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů