Zákon č. 171/2023 Sb.

Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

1. Informace o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu

V rámci vnitřního oznamovacího systému je možné podávat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít, ústně – příslušné osobě nebo písemně. Pokud o to oznamovatel požádá, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Jestliže oznamovatel podává oznámení písemně, může tak učinit odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování k rukám příslušné osoby, prostřednictvím elektronické komunikace nebo předáním písemného oznámení příslušné osobě. V případě zaslání listinného oznámení na kontaktní adresu příslušné osoby, bude obálka označena „DŮVĚRNÉ – VÝHRADNĚ K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“.

Oznamovatel je též oprávněn podat oznámení o možném protiprávním jednání Ministerstvu spravedlnosti ČR – Vyšehradská 427/16; Praha 2, Nové Město; 128 10 Praha 28, a to ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený zaměstnanec ministerstva povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

 

2. Příslušná osoba

Příslušnou osobou je Vladimíra Kajerová

 

Kontaktní údaje:

adresa: nám. U Saské brány 12, 337 01 Rokycany

telefon: +420 371 722 137

e-mail: kajerova@smscz.cz

 

3. Společnost SMS CZ, s.r.o. jako povinný subjekt dle zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Novinky
TALON GREEN v Belgii
13 Únor 2024

Podzimní novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič určený na louky a pastviny, od české výrobce zemědělské techniky SMS CZ bude poprvé představen belgickým zemědělcům na výstavě Agridagen konané od 16. 2. do 18. 2. 2024 Odborné i laické veřejnosti se společně s novinkou představí ještě další čtyři stroje SMS CZ.

30 ledna 2024

Období jara přináší také potřebu věnovat pozornost stavu luk a pastvin. Tedy napravit škody způsobené přes zimu černou zvěří, zvážit vyčesání mechů, šetrné prokypření a provzdušnění půdy, stejně jako případný přísev. Všechny tyto úkony lze uskutečnit s využitím největších lučních válů na trhu GOLEM od české společnosti SMS CZ. A protože není nad zkušenost farmáře, zajeli jsme vyzpovídat pana Jungvirta z Čech, jak mu jeho GOLEM 540 pomáhá v jeho práci a potřebách.

SMS CZ Newsletter
19 Prosinec 2023

Vánoční vydání našeho SMS CZ Newsletteru. Přejeme příjemné počtení na závěr roku

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů