Historie

Společnost SMS CZ, s.r.o. ve své činnosti navazuje na strojírenskou tradici, jejíž nejhlubší kořeny sahají až do roku 1897. Ze slévárenské činnosti, kterou se firma zabývala do druhé světové války, se k výrobě zemědělským strojů dostala transformací na STS Rokycany. Drobná malosériová výroba se servisem zemědělské techniky byla v té době doplňována řadou dalších programů. Tuto činnost STS Rokycany provozovala až do devadesátých let, než došlo k její privatizaci.

V roce 1993 vznikla nová společnost s názvem SMS CZ, s.r.o., které navazovala na úspěchy za zkušenosti z předchozích let. Byl vytvořen nový výrobní program, jehož podstatou byla strojní a inženýrská výroba techniky a technologie v oblasti zemědělství a životního prostředí. Během své novodobé historie společnost získala široké zkušenosti v obou inženýrských oblastech a dynamicky se rozvíjela. V současnosti se SMS CZ zabývá konstrukcí a výrobou vlastních, vysoce kvalitních zemědělských strojů pro zpracování půdy, předseťovou přípravu, válení, obnovu a zakládání luk a pastvin, které prodává do celého světa. V oblasti techniky a technologie životního prostředí se společnost zaměřuje na projektovou přípravu, výrobní a stavební realizaci spaloven odpadů a zařízení pro čištění spalin.

Důležité milníky

1993

Založení firmy SMS CZ s.r.o. a začátek novodobé historie podniku s dlouholetou tradicí strojírenské výroby.

1995

Výroba prvního vlastního stroje na zpracování půdy. Diskové brány Huron, tehdy pod označením DB, se staly tahounem rozvoje firmy v 90. letech.

2005

Výroba prvního stroje pro údržbu trvalých travních porostů- Luční vály LV 520. V té době ještě holé vály, bez dalšího příslušenství, bez možnosti přepravy s vodní náplní.

2006

První vyrobený secí stroj- od té doby nejsofistikovanější výrobek firmy SMS CZ. 

2012

Zahájení exportu válů Titan na Nový Zéland. Milník, který významně urychlil vývoj strojů pro údržbu trvalých travních porostů.

2013

Vstup firmy na kanadský trh, kam se podařilo umístit první dva velké stroje- Finisher 700 a diskový podmítač Superior 1000.

2015

První stroj umístěný na kontinentu Austrálie.

2017

Vstup firmy na trh severní ameriky. Klíčovým produktem je zde diskový podmítač Superior.