Výstavy

05. 09. - 08. 09. 2019
Norla Messe
Germany, Rendsburg
http://norla-messe.de
11. 09. - 12. 09. 2019
Den Zemědělce- Kámen
Kámen, Česká Republika
https://denzemedelce.cz
12. 09. - 15. 09. 2019
Mela Messe
Germany, Mühlengeez
https://www.mela-messe.de
16. 10. - 19. 10. 2019
Moldagrotech- Kišiněv
Kišiněv, Moldavsko
www.moldagrotech.moldexpo.md
10. 11. - 16. 11. 2019
Agritechnica- Hannover
Německo, Hannover
https://www.agritechnica.com/
03. 12. - 08. 12. 2019
Agribex- Brusel
Brusel, Belgie
https://www.agribex.be/en

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms