Dlátový kypřič Talon Medium

TALON MEDIUM je provedení stroje s kratšími slupicemi než verze MAX. Při stejné konstrukci a výbavě je jediným uživatelským rozdílem proti základnímu stroji hloubka práce. Používá-li se tedy stroj jako náhrada orby, je tato varianta plně odpovídající potřebám, neboť pracuje až do hloubky 45 cm. Kratší slupice a tomu odpovídající uchycení na stroji s sebou nese i zřetelně nižší hmotnost celého stroje, což je u tohoto typu neseného nářadí velice důležitý parametr umožňující nižší spotřebu nebo agregaci traktoru s větším pracovním záběrem stroje.

Dláta hloubkového kypřiče jsou tvarována tak, aby rovnoměrně promíchávala celý půdní profil s rostlinnými zbytky. Pro zvýšení životnosti pracovních orgánů lze dláta opatřit různými povrchovými úpravami (vrstvou karbidů a karbidovými plátky), které se výborně hodí zejména do písčitých půd. Stroj je ovládán mechanicky či hydraulicky a může být dovybaven bočními clonami pro eliminaci tvorby hrůbků. Užitečné je i dovybavení stroje o samočistící dvojitých hrotových válců pro rozrušení povrchové vrstvy, které drobí hroudy a usnadňují další zpracování půdy. 

Do lehkých půd nabízíme kypřič s mechanickým jištěním slupic (pomocí tržného šroubu). Do těžkých půd, případně půd s vysokým podílem kamení dodáváme jištění hydropneumatické, které umožňuje výkyv a následně i plynulý návrat radlice do původní polohy v případě nárazu na překážku.

Hlavní přednosti stroje:

 • Pracovní hloubka až 45cm - narušení utužených vrstev a lepší vsakování srážek
 • Levnější a produktivnější náhrada orby s menší potřebou tažné síly
 • Možnost práce i ve vlhkých podmínkách
 • Drobící válce pro snazší další zpracování a přípravu půdy

Funkce a další výhody stroje:

 • Provzdušnění půdy až do hloubky 45cm
 • Narušení podorničí
 • Obnova vsakování vody
 • Podpora vzlínavosti
 • Snadná výměna dlát jedním šroubem
 • Robustní rám z vysokopevnostních materiálů
 • Nižší tahový odpor oproti klasickým pluhům - nižší spotřeba 
 • Práce se strojem až při 12km/h

 

 

                       Aktivní promíchání půdy až do hloubky 65cm                                      Drobící dvojitý hrotový válec ulehčuje další zpracování půdy

Robustní konstrukce rámů z profilů 100x100x10 mm a vysokopevnostní oceli
Robustní konstrukce rámů z profilů 100x100x10 mm a vysokopevnostní oceli
Otočná dláta s jednoduchou a rychlou montáží
Otočná dláta s jednoduchou a rychlou montáží
Drobící válec s vysokou únosností (průměr roury 220 mm) pro dokonale rovné pole
Drobící válec s vysokou únosností (průměr roury 220 mm) pro dokonale rovné pole
Vysoká průchodnost půdy díky velké výšce pod rámem
Vysoká průchodnost půdy díky velké výšce pod rámem
Jednoduché, pohodlné a spolehlivé ovládání stroje
Jednoduché, pohodlné a spolehlivé ovládání stroje
Modulární konstrukce umožňuje měnit počet a rozteč slupic se střižným jištěním
Modulární konstrukce umožňuje měnit počet a rozteč slupic se střižným jištěním
* Hmotnost se střižným jištěním slupic a dvojitým talon válem

Model

250/5

300/7

400/9

Počet slupic

5

7

9

Pracovní šířka (cm)

250

300

400

Transportní šířka (mm)

2500

2990

4000

Pracovní hloubka (cm)

45

45

45

Min výkon (kW)

130

150

170

Hmotnost* (kg)

1650

2030

2680

Pracovní rychlost (km/h)

6-12

6-12

6-12

Boční clony
Opěrná kola
Secí/ hnojící nástavba
Dláta s delší životností
Sklopné nástavce válců
Novinky
TALON GREEN v Belgii
13 Únor 2024

Podzimní novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič určený na louky a pastviny, od české výrobce zemědělské techniky SMS CZ bude poprvé představen belgickým zemědělcům na výstavě Agridagen konané od 16. 2. do 18. 2. 2024 Odborné i laické veřejnosti se společně s novinkou představí ještě další čtyři stroje SMS CZ.

30 ledna 2024

Období jara přináší také potřebu věnovat pozornost stavu luk a pastvin. Tedy napravit škody způsobené přes zimu černou zvěří, zvážit vyčesání mechů, šetrné prokypření a provzdušnění půdy, stejně jako případný přísev. Všechny tyto úkony lze uskutečnit s využitím největších lučních válů na trhu GOLEM od české společnosti SMS CZ. A protože není nad zkušenost farmáře, zajeli jsme vyzpovídat pana Jungvirta z Čech, jak mu jeho GOLEM 540 pomáhá v jeho práci a potřebách.

SMS CZ Newsletter
19 Prosinec 2023

Vánoční vydání našeho SMS CZ Newsletteru. Přejeme příjemné počtení na závěr roku

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů