KOMPAKTOR SEVERIT - NESENÝ

Nesená varianta kompaktoru SEVERIT je typ stroje hojně užívaným v předseťové přípravě půdy. Díky kombinaci různých typů pracovních orgánů je schopen při jednom přejezdu srovnat pozemek, rozdrobit hroudy a zároveň precizně připravit seťové lůžko. Uplatnění nalezne nejen v klasické agrotechnice po orbě, ale i v případě minimalizačních technologií při mělčím zpracování. Předpokladem pro spolehlivou a kvalitní práci stroje je zapravení rostlinných zbytků do hloubky min 5 cm. Velikost těchto zbytků by zároveň měla být co nejmenší.

 

Hlavní přednosti neseného kompaktoru Severit:

 • Stroj pro malovýkonné i pro výkonější traktory 
 • Sloučení až 7 operací do jedné
 • Široký výběr příslušenství dle půdních podmínek
 • Tvorba rovného seťové lůžka

Funkce a výhody stroje:

 • Příprava seťového lůžka až do hloubky 15cm (dle podmínek)
 • Rovnání hrubé brázdy pomocí kombinace až 3 smyků
 • Obnovení půdního režimu v půdním profilu
 • Drobení hrud a vytvoření homogenní struktury půdního profilu
 • Práce ve vysokých rychlostech - časová úspora
 • Kvalitní příprava seťového lůžka = kvalitní vzcházení plodin
 • Aplikace v orebných systémech i v minimalizačních technologiích

 

                    Rozdrobení hrud díky válcům až ve třech řadách                                              Crosskill válce s kvalitním drobícím efektem

     
                                     Srovnání hrubé brázdy                                                                    Urovnání pole a rovnoměrně podříznuté seťové lůžko                  

 

Pružná smyková lišta a přední váleček
Pružná smyková lišta a přední váleček
Dotížení třetího válce
Dotížení třetího válce
Z-válec i do extrémně těžkých půd
Z-válec i do extrémně těžkých půd
Výškově nastavitelné kypřiče stop traktoru
Výškově nastavitelné kypřiče stop traktoru
Jednoduché ovládání pracovní hloubky (možno i hydraulicky)
Jednoduché ovládání pracovní hloubky (možno i hydraulicky)
Dvouřadé šípové radličky
Dvouřadé šípové radličky

Severit 300
-jednodílný

Severit 400H
-dvoudílný

*Stroj v základní výbavě (šípové radličky, 1. a 2. lištový válec průměru 350mm, osvětlení)

Kompaktor Severit - nesený

Kompaktor Severit N

300

400 H

Min. výkon (kW)

90

120

Pracovní šířka (cm)

300

400

Transportní šířka (cm)

3000

2550

Délka *(mm)

2870

2900

Kategorie závěsu

3N

3N

Pracovní rychlost (km/h)

8-14

8-14

Přepravní rychlost (km/h)

20

20

Hmotnost *(kg)

1230

2050

Rovnací sekce

Verze B - pevná lišta

Základní mechanicky ovládaná smyková lišta pro primární sražení největších nerovností.

Verze S - pružný smyk hydraulicky ovládaný

Pružná smyková lišta s výborným drobícím i rovnacím účenkem. Díky hydr. ovládání lze rychle reagovat na terénní podmínky.

Verze L - pevná lišta + pera

Základní mechanicky ovládaná lišta doplněná o řadu kultivátorových per pro intenzivnější rovnací a drobící účinek.

Pracovní orgány

Dvouřadé šípové radličky

Pro kompletní podříznutí záběru a přípravy seťového lužka na bezúdržbových pružných slupicích S25 s možným výkyvem ve směru jízdy i do stran.

Uspořádání ve 2 řadách.

Třířadé dláta

Jsou vhodné pro jarní přípravu, kdy je potřeba přivést teplo do půdy, ale zároveň v ní zachovat vláhu.

Uspořádání ve 3 řadách.

První válec

Lištový spirálový válec

ø 350 nebo 450 mm

Vhodný do všech běžných podmínek.

Dobrý drobící účinek.

Trubkový spirálový válec

ø 450 mm.

Vhodný především do lehkých půd.

Dobrý drobicí účinek.

Dostupný v ø 450 mm.

Druhý a třetí válec

ø 350 nebo 450 mm

Vhodný do všech běžných podmínek.

Dobrý drobící účinek.

ø 450 mm.

Vhodný především do lehkých půd.

Dobrý drobicí účinek.

Dostupný v ø 450 mm.

ø 350 nebo 450 mm.

Vhodný do všech typů půd.

Méně vhodný do vlhkých podmínek.

Výborný drobící a utužovací účinek.

ø 450 mm.

Vhodný především do středně těžkých až těžkých půd.

Vhodný i do vlhčích podmínek.

Výborný drobící a utužovací účinek.

Novinky
SIMA Paris 2022
20 Říjen 2022

Od 6. do 10. listopadu se SMS CZ zúčastní pařížského veletrhu SIMA 2022.

30 Červen 2022

Během jara uvedla česká značka SMS CZ na trh novou generaci diskového podmítače Ontario s pracovní šířkou 5 a 6 metrů.

14 Červen 2022

Po sérii akcí v zahraničí se letos poprvé představujeme na domácí půdě.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů