Novinka 2019 secí stroj SMART u zákazníka

Jakožto očekávaná novinka roku 2019 byl dne 21.3. dodán zákazníkovi ze severu Plzeňska jeden z prvních vyrobených secích strojů SMART 300.Jedná se o pneumatický secí stroj výroby SMS o záběru 3 metrů, doplněný o příslušenství našeho rakouského partnera, firmy APV.

 

Hlavní aplikací secího stroje SMART je přísev a zakládání travních porostů i s možností setí běžných plodin na poli.

 

Stroj byl předán zákazníkovi a zároveň mu byla poskytnuta odborná pomoc při spuštění stroje. První úkolem v terénu byl pro naši novinku SMART přísev jetele. Po zapojení veškerého příslušenství a nastavení pracovních podmínek (rychlost stroje, dávkování) byla provedena kalibrace secího zařízení.

 

Dle požadavku zákazníka byl stroj vybaven zásobníkem na 300l a prutovým smykem. Secí stroj SMART byl zároveň dovybaven příslušenstvím pro automatickou úpravu dávkované množství v závislosti na rychlosti soupravy. Navíc byl stroj na přání zákazníka opatřen snímačem polohy závěsu, který zajišťuje automatické spínání/vypínání setí při otáčení na souvrati a tím ulehčuje práci jeho obsluze.

 

Po nastavení hloubky přísevu byl stroj uveden do provozu a rovnou začal plnit svůj účel.

 Přejeme tímto našemu zákazníkovi spoustu dobře obdělaných hektarů se stroji SMS a děkujeme mu za důvěru v naši společnost.   

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms