Novinka - AERATOR

Novinkou letošního roku je luční vál GOLEM 300 AERATOR, který jsme poprvé představili na veletrhu Techagro, Brno a podruhé na výstavě Země živitelka 2018. Stroj bezproblémově pracuje v náročných podmínkách zemědělství Nového Zelandu, Australie a Estonska. Byl úspěšně vyzkoušen a předveden také v České republice.

  

Stroj je primárně určen pro obnovu a rekultivaci trvalých travinatých porostů. 17 cm dlouhé kované ostří prořízne povrch porostu, čímž dochází k jeho provzdušnění. Zároveň dojde k zlepšení schopnosti půdy zadržovat vodu a vláhu, což se v letošním roce projevilo jako zásadní problém vzhledem k nízkému úhrnu srážek. Vedlejším efektem je narušení travního drnu a podpora odnožování.

  

Standardní provedení stroje má pracovní záběr 300 cm. Válec o průměru 1020 mm je vyroben z ocelového plechu s tloušťkou 20 mm a je osazený 17 cm dlouhými kovanými špicemi, které bezpečně proříznou povrch porostu. Válec je plnitelný vodou, čímž se jeho hmotnost navýší z 4 na celkových 7 tun. Hmotnost lze eventuálně ještě zvýšit přídavným závažím o 480 kg. Stroj je možné dále dovybavit smykovou lištou, dvouřadými prutovými branami nebo secí jednotkou pro přísev travní směsi.

   

Tento typ lučního válu sklidil u návštěvníků veletrhu značný zájem. Proto jsme se rozhlodli, že budeme do konce roku stroj půjčovat k vyzkoušení. Pokud byste měli zájem otestovat ve vašich podmínkách, kontaktujete naše obchodní oddělení: pjirsa@smscz.cz, tel. 607 616 711

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms