Stroje SMS CZ na rumunské výstavě Agriplanta

Od 2. 6. do 5. 6. jsou k vidění na rumunské výstavě AgriPlatna stroje SMS CZ. Veřejnosti se představují diskové podmítače Superior G 800 a Ontario 300, Cambridge vály Teran 700 i předseťový kompaktor Severit 400 H.

AgriPlanta si velmi rychle vybudovala významné postavení pro oblast Balkánu. Po pandemických letech jsme rádi, že můžeme rumunskému publiku opět představit naše stroje. Těšit se mohou na ukázku zejména těžkého a širokozáběrového diskového podmítače Superior G 800,“ říká Petr Jirsa, jednatel společnosti SMS CZ, s.r.o.

Širokozáběrový těžký diskový podmítač Superior řady G je určen pro velké podniky s potřebou vysokého denního výkonu od 100 hektarů. Spolehlivost stroji propůjčuje robustní rám a bohaté dimenzování kriticky namáhaných součástí. Pracovní rychlost stroje je až 15 km/h. I přes velké pracovní záběry je stroj v přepravní poloze stabilní i díky široké nápravě.

Kované slupice s velkými disky o průměru 61 cm umožňují zpracování velkého množství rostlinných zbytků a půdy až do hloubky 18 cm. Hloubku lze nastavovat hydraulicky. Dvě řady disků mají dvojité, bezúdržbové jištění proti přetížení. Protažená vzdálenost mezi 1. a 2. řadou disků a opěrným válcem zaručuje extrémně dobrou průchodnost rostlinných zbytků strojem. K dispozici jsou stavitelné boční clony pro rovné pole bez hrůbků a stroj je osazen širokými transportními a opěrnými koly pro minimální utužení půdy.

„V silném zemědělském Rumunsku v posledních letech zaznamenáváme obměnu a modernizaci zemědělské techniky s přechodem k vyšším výkonům traktorů. To vytváří vhodné podmínky pro uplatnění široko-záběrové závěsné techniky, což je oblast, kterou máme produktově pokrytou. I proto je Rumunsko pro nás důležitým trhem,“ vysvětluje Jirsa.

Společně s diskovým podmítačem Superior G 800 se veřejnosti představují ještě krátký nesený diskový podmítač Ontario 300. S pracovním záběrem 3 m a pracovní hloubkou až 12 cm nachází uplatnění při mělké podmítce, předseťové přípravě nebo při údržbě trvalých travních porostů. Stroj je vhodný i pro středně výkonné traktory. Vystaveny jsou dále Cambridge vály Teran 700 s pracovním záběrem 7 m a nesený, hydraulický skládaný předseťový kompaktor Severit 400 H.

Stroje SMS CZ jsou k vidění na stánku rumunského distributora společnosti Topzone.

 

Novinky
30 Červen 2022

Během jara uvedla česká značka SMS CZ na trh novou generaci diskového podmítače Ontario s pracovní šířkou 5 a 6 metrů.

14 Červen 2022

Po sérii akcí v zahraničí se letos poprvé představujeme na domácí půdě.

10 Červen 2022

Francouzské veřejnosti se představí na Terres en fête stroje českého výrobce SMS CZ.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů