Vály Teran F

Čelně nesená verze válů s dalším volitelným příslušenstvím. Tento stroj rozdělává půdu před traktorem a další příprava půdy se díky tomu může provádět při vyšších pracovních rychlostech a větším komfortu v kabině traktoru. Stroj disponuje výkyvným uložením pracovního rámu pro případ nerovností a kopírování mírné zatáčky. Stroj je dále možno vybavit dalším příslušenstvím ať už pružným smykem či dvouřadou sekcí per. Pružný smyk se hodí ke stržení největších nerovností, dvouřadá sekce per je naopak kvalitní z hlediska drobivosti hrud. Nejběžněji je tento stroj využíván v agregaci s předseťovými kompaktory a secími stroji.

Funkce a výhody stroje :

  • Rovnání pole pole před traktorem (vyšší pracovní rychlost, pracovní komfort)
  • Rovnání hrubé brázdy a drobení hrud
  • Využití originálního systému TitanLoc k dokonalému axiálnímu stažení litinových cambridge segmentů na hřídeli
  • Široký výběr válců v průměru do 610mm
  • GGG 50 – vysoká kvalita litiny na kotoučích i domečcích ložisek
  • Jednoduchá a spolehlivá konstrukce rámu stroje

 

Pohyblivé uložení pracovního rámu
Pohyblivé uložení pracovního rámu
Vějířové válce s kvalitním krájením hrud
Vějířové válce s kvalitním krájením hrud
Kvalitní uložení ložisek pracovních sekcí
Kvalitní uložení ložisek pracovních sekcí
Stabilizační pružiny pro bezpečnou přepravu
Stabilizační pružiny pro bezpečnou přepravu
Jednoduché nastavení Cult sekce
Jednoduché nastavení Cult sekce
Jednoduché nastavení pružného smyku
Jednoduché nastavení pružného smyku
* Hmotnost stroje s kotouči C510/530

Model

260

300

Prac. šířka (cm)

260

300

Transp. šířka (mm)

260

3000

Váha* (kg)

1050

1230

Pracovní rychlost (km/h)

5-10

5-10

Min. výkon (kW)

30

30

Standardní závěs

TBZ III/2

TBZ III/2

Typy válců

Kotouče C

Základní typ kotouče

⌀ 510 nebo 610 mm

především pro polní práce

předseťové i poseťové zpracování

Kotouče D

⌀ 540 mm

pro polní i luční práce

předseťové i poseťové zpracování

Kotouče Z

⌀ 450 nebo 550 mm

pro polní i luční práce

Rovnací sekce

Pružný smyk

Plochá pera o profilu 80x10 mm

Cult sekce

Dvě řady kultivátorových per

Novinky
SIMA Paris 2022
20 Říjen 2022

Od 6. do 10. listopadu se SMS CZ zúčastní pařížského veletrhu SIMA 2022.

30 Červen 2022

Během jara uvedla česká značka SMS CZ na trh novou generaci diskového podmítače Ontario s pracovní šířkou 5 a 6 metrů.

14 Červen 2022

Po sérii akcí v zahraničí se letos poprvé představujeme na domácí půdě.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů