Zveme Vás na SIMU

Od 6. do 10. listopadu se SMS CZ zúčastní pařížského veletrhu SIMA 2022. Na stánku 5a E096 představí společnost veřejnosti čtyři své stroje včetně nové generace diskového podmítače Ontario.

„Dlouhodobě usilujeme o posílení naší obchodní pozice ve Francii a západní Evropě. I proto jsme se rozhodli zúčastnit se v letošním roce veletrhu SIMA a oslovit zde případné zájemce o obchodní spolupráci. Jsem přesvědčen, že naše značka má co nabídnout jak partnerům, tak i francouzským farmářům. Všechny proto srdečně zveme na náš stánek do Paříže,“ říká Petr Jirsa, jednatel společnosti SMS CZ s.r.o.

Na stánku 5a E096 budou k vidění celkem čtyři stroje - diskový podmítač ONTARIO 300 nové generace, radličkový kyprič ATOS 300, univerzální secí stroj SMART 300 a vály TERAN 300 N.

Veletrh využije firma k zahájení oslav 30 let své existence a to představením nové vizuální identity.

Příznivci české techniky i zájemci o spolupráci jsou na stánek SMS CZ srdečně zváni.

Novinky
25 Květen 2023

Od 25. května až do 28. května proběhne v rumunském města Fundulea zemědělská výstava AgriPlanta. Již tradičně u toho budou i stroje českého výrobce SMS CZ. Na ploše E 27 se návštěvníkům představí diskové podmítače SUPERIOR 800 G a Ontario 300, vály cambridge TERAN 700 a kompaktor SEVERIT 300.

08 Duben 2023

Přejeme všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům, zákazníkům a příznivcům naší značky Veselé Velikonoce.

SIMA Paris 2022
20 Říjen 2022

Od 6. do 10. listopadu se SMS CZ zúčastní pařížského veletrhu SIMA 2022.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů