Samonakládací přepravník Porto K18

Technologie úklidu slámy lisováním obřích balíků se vyznačuje celou řadou známých předností. Efektivnost tohoto postupu je však vázána na zvládnutí manipulace s balíky, zejména na jejich odklid z pole.

Samonakládací přepravník Porto K18 nabízí nejefektivnější řešení nakládání a svozu lisované slámy, zhodnotíme-li výkon soupravy k jejím investičním i provozním nákladům a nároku na obsluhu.

  • Průměrná doba nakládky 1 ks balíku (včetně nájezdu) 60 sekund
  • Kvalitní dílenské zpracování
  • Bohatě dimenzované kriticky namáhané součásti
  • Obsluha z kabiny traktoru
  • Sběr a nakládání lisovaných balíků je prováděno vidlemi umístěnými pod manipulační plošinou.
  • Manipulační plošina pojme 2 nebo 3 balíky, podle jejich šířky (2x120 cm, nebo 3x80 cm) a sklopením do svislé polohy je uloží na požnou plošinu.
  • Ložná plošina je vybavena posuvným dnem a posuvným zadním čelem, které tvoří současně oporu naložených balíků. Mírný sklon ložné plošiny zabezpečuje dostatečnou stabilitu nákladu.
  • Vyprazdňování se provádí sklopením plošiny. K tomu je třeba volit rovnou a pevnou plochu. Výška přepravníku se sklopenou plošinou je 3,8 m.
  • Ovládání všech provozních funkcí stroje se provádí z kabiny traktoru pomocí eletrohydraulického systému.

 

Kapacita přepravníku:

12 balíků o rozměru v=850 x š=1200 mm

14 balíků o rozměru v=700 x š=1200 mm

18 balíků o rozměru v=800 x š=800 mm

Porto K18

Délka vozu

8655 mm

Šířka vozu

2710 mm

Výška nenaloženého vozu

2800 mm

Pohotovostní hmotnost

3670 kg

Celková hmotnost

8000 kg

Maximální přepravní rychlost

25 km/h

Standardní rozměr pneu

14,5/80-18

Závěs

pevné oko ø40 mm

Brzděná náprava

ano

Průtokový filtr oleje

pro zajištění spolehlivosti a ochrany hydraulických komponentů

Flotační kola

pro zajištění větší stability a zmenšení tlaku na půdu

není k dispozici

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů