Hloubkový kypřič Talon

Hloubkový kypřič Talon je stroj sloužící pro rozrušení, nadzvednutí a provzdušnění utužené půdy bez vytahování neúrodného podorničí na povrch. Provzdušnění a rozrušení utužené pdy je žádoucí u plodin s hlubším kořenovým systémem, např řepky.

Šípový tvar základního rámu, na němž jsou osazeny pracovní orgány, zajišťuje plynulý chod i v těžkém terénu a umožňuje plynulou změnu rozteče slupic. Stroj je schopen pracovat při pracovní hloubce do 45cm a pracovní orgány - radlice- mohou být jištěny střižným šroubem, či při práci v náročnějších podmínkách hydropneumaticky. Slupice lze osadit rovnými slupicemi popřípadě slupicemi zahnutými. Míru agresivity radlic lze navíc ovlivnit nastavením jejich polohy v úchytech nebo jemný doladěním v závěsu traktoru. Pracovní hloubka stroje se nastavuje pomocí opěrných kol mechanicky popřípadě hydraulicky pro větší uživatelský komfort. Drobící vějířové válce jsou velice oblíbeným příslušenstvím, zajišťující kvalitní rozdrobení hrud. 

 

Hlavní přednosti stroje:

  • Provzdušnění půdy a narušení podorniční vrstvy
  • Zlepšení zasakování vody
  • Zlepšený růst plodin s hlubším kořenovým systémem
  • Podpora vzlínavosti

Funkce stroje a další výhody:

  • Práce se strojem do hloubky 45cm bez aktivního míchání půdy
  • Stavitelný pracovní úhel
  • Snížení rizika půdní eroze a zlepšené zasakování srážek
  • Jednoduché nastavení pracovní hloubky pomocí opěrných kol
  • Možnost vybavení stroje o drobící válce, zejména oblíbené dvojité vějířové válce

 

 

                        Provzdušnění půdy do 45cm bez promíchání                                         Rozrušení utužených souvratí a podpora vsakování srážek

Opěrná kola pro držení pracovní hloubky
Opěrná kola pro držení pracovní hloubky
Tříbodový závěs kategorie III a IV
Tříbodový závěs kategorie III a IV
Dvojitý rám šípového tvaru zaručující uspořádání slupic s vyšší průchodností.
Dvojitý rám šípového tvaru zaručující uspořádání slupic s vyšší průchodností.
Možnost zahnutých či rovných slupic
Možnost zahnutých či rovných slupic
Vějířové válce pro kvalitní drobení
Vějířové válce pro kvalitní drobení
kotoučová krojidla pro podrývání TTP
kotoučová krojidla pro podrývání TTP
* Hmotnost se střižným jištěním slupic Verze H- hydraulicky skládaný rám.

200/3

300/4

300/6

400/8

400/8 H

470/8 H

550/10 H

Počet slupic

3

4

6

8

8

8

10

Pracovní šířka (cm)

190

300

300

400

400

470

550

Transportní šířka (mm)

1990

2990

2990

4000

2990

2950

2950

Pracovní hloubka (cm)

45

45

45

45

45

45

45

Min výkon (kW)

130

140

150

170

170

180

200

Hmotnost* (kg)

810

980

1160

1410

1620

3030

3190

Pracovní rychlost (km/h)

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

Typy slupic

Příčně zahnuté slupice
Rovné slupice

Opěrné válce

Trubkový válec
Dvojitý vějířová válec

Ostatní

Hydraulické jištění radlic
Kotoučové krojidlo
Novinky
SIMA Paris 2022
20 Říjen 2022

Od 6. do 10. listopadu se SMS CZ zúčastní pařížského veletrhu SIMA 2022.

30 Červen 2022

Během jara uvedla česká značka SMS CZ na trh novou generaci diskového podmítače Ontario s pracovní šířkou 5 a 6 metrů.

14 Červen 2022

Po sérii akcí v zahraničí se letos poprvé představujeme na domácí půdě.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů