Letní Produktové novinky od SMS CZ

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Dvanáctimetrový kompaktor SEVERIT G

Oblíbená modelové řada kompaktorů SEVERIT se v letošním roce dočkala rozšíření a na trh byl uveden model SEVERIT G 1200, tedy stroj s pracovním záběrem 12 m.

„Stroj je určen zejména do družstev a farem, kde jsou vyžadovány vysoké denní výkony. Představovaný model aktuálně prochází finální testovací fází, kdy ladíme poslední detaily, ale již nyní si jej mohou případní zájemci objednat,“ říká Petr Jirsa.

Uplatnění kompaktoru SEVERIT G se předpokládá v předseťové přípravě. Díky kombinaci různých typů pracovních orgánů je stroj schopen při jednom přejezdu srovnat pozemek, rozdrobit hroudy a zároveň precizně připravit seťové lůžko. Svým majitelům tak šetří náklady na provoz a také samotnou půdu před negativním utužováním opakovaným vjížděním těžkou technikou na pole.

SEVERIT G je poloneseným strojem, který disponuje čtyřmi robustními pracovními rámy hydraulicky skládanými směrem dopředu. Každý pracovní rám je volně uchycený a díky tomu má SEVERIT G dobré kopírovací vlastnosti. V pracovním poloze jsou transportní kola umístěna před pracovními sekcemi.

Výhodou SEVERITU G je vysoká pracovní rychlost, která může být až 15 km/h. To šetří zemědělcům čas, vysoké pracovní rychlosti navíc umožňují i lepší drobení hrud.

Pokud jde o pracovní sekce, kombinuje kompaktor smykové lišty, válce a radličky tak, aby vždy v rámci jednoho přejezdu došlo k preciznímu připravení seťového lůžka. Pro stroj je charakteristická široká nabídka příslušenství, kdy lze vybírat z různých typů válců jako jsou lištové, crosskill a dvojitý crosskill válec, šípové, čí dlátové radličky, kypřiče stop, hydraulické nastavení hloubky apod. Široké rozestupy mezi jednotlivými pracovními sekcemi orgánů brání jejich zanesení a umožňují, aby byl SEVERIT G nasazen i na polích s drobným podílem rostlinných zbytků nebo i na vlhčích půdách a ve vlhkých podmínkách.

Rozšíření nabídky hloubkových kypřičů TALON MEDIUM

Výčet novinek tím nekončí, v průběhu jara společnost rozšířila i nabídku hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o nové modely 400/9H a 500/13 H, tedy o stroje s pracovními záběry 4 a 5 m.

Hloubkový dlátový kypřič TALON MEDIUM nachází uplatnění především při posklizňových pracích. Díky své vysoké průchodnosti dokáže zpracovat strniště i s velkým podílem rostlinných zbytků a lze jej tedy využít jako levnou a mnohem produktivnější náhradu orby. Hloubka zpracování půdního profilu je až 45 cm a dochází při něm k provzdušnění půdy a narušení nepropustné vrstvy, což má pozitivní vliv na kořenový systém plodin.

Nové modely 400/9H a 500/13H disponují 9, respektive 13 radlicemi se střižným, či hydraulickým jištěním. Pracovní hloubku stroje pak operátor ovládá hydraulicky. Stroje je možné vybavit širokou nabídkou příslušenství od bočních clon pro eliminaci tvorby hrůbků, přes opěrná kola až po různé typy dlát.

Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů