Vály Titan

Vály Titan jsou multifunkčním profesionálním nářadím nezastupitelným v agrotechnice na orné půdě i údržbě trvalých travních porostů. Vynikají předevčím robusností a tuhostí rámu, který je zhotoven ze silnostěných ocelových profilů a výpalků z vysokopevnostní oceli, zvláštní pozornost zaslouží bohaté nadimenzování čepů křídel rámu. Další předností je mimořádně vysoká variabilita výbavy, která umožňuje přizpůsobit stroj v maximální možné míře agrotechnickým požadavkům a půdním podmínkám.

Práce se strojem je velmi pohodlná, všechny funkce lze ovládat z kabiny traktoru od rozkládání do pracovní polohy, přes hydraulické vypínání a zapínání smykové lišty až po monitoring a ovládání práce secí nástavby. Stroj je nabízen v záběrech od 4,5m až do 8,3m. 

 

Hlavní přednosti stroje Titan:

 • Robustní a spolehlivý rám stroje umožňující dokonalé kopírování
 • Široký výběr pracovních orgánů a dalšího příslušenství
 • Originální hydraulický systém rovnoměrného roznášení hmotnosti ze středního rámu na křídla
 • Kopírování terénu

Funkce stroje:

 • rovnání pozemku TTP (po pohybu techniky a škody po černé zvěři)
 • provzdušnění porostu TTP a vyčesání stařiny a mechů 
 • přísev či výsev travních směsí, aplikace hnojiv
 • předseťová příprava na poli
 • setí plodin, meziplodin, aplikace hnojiv
 • válení osiva po zasetí
 • Rovnání hrubé brázdy po orbě

 

Luční aplikace:

  
                                   Rovnání škod po černě zvěři                                                                                   Vyčesávání mechů a stařiny

 Polní aplikace:

 
                            Drcení hrud a rovnání hrubé brázdy                                                                                  Válení osiva po zasetí

 

Široký výběr příslušenství a smykových sekcí
Široký výběr příslušenství a smykových sekcí
Spolehlivé kopírování terénu.
Spolehlivé kopírování terénu.
Stroj vhodný i do značně svažitého terénu.
Stroj vhodný i do značně svažitého terénu.
Systém TitanLoc k dokonalému axiálnímu stažení litinových kotoučů na hřídeli.
Systém TitanLoc k dokonalému axiálnímu stažení litinových kotoučů na hřídeli.
Přenos váhy na krajní sekce pomocí hydraulického přítlaku.
Přenos váhy na krajní sekce pomocí hydraulického přítlaku.
Bohatě dimenzované uložení bočních křídel z vysokopevnostních materiálů
Bohatě dimenzované uložení bočních křídel z vysokopevnostních materiálů
Transportní poloha u záběru stroje 4,5-6m
Transportní poloha u záběru stroje 4,5-6m
Transportní poloha u záběru stroje 6,3-8,3m
Transportní poloha u záběru stroje 6,3-8,3m
Plošina a secí nástavba APV
Plošina a secí nástavba APV
* Hmotnost stroje s kotouči C510/530

Model

450

520

600

630

830

Prac. šířka (cm)

450

520

600

630

830

Transp. šířka (mm)

2950

2950

2950

2340

2340

Váha s pružným smykem* (kg)

3800

4000

4200

4700

5950

Váha bez pružného smyku* (kg)

3430

3350

3870

4300

5450

Pracovní rychlost (km/h)

6-10

6-10

6-10

6-10

6-10

Min. výkon (kW)

50

55

60

70

100

Standardní závěs

Oko ⌀40 mm

Oko ⌀40 mm

Oko ⌀40 mm

Oko ⌀40 mm

Oko ⌀40 mm

Standardní pneu

400/60-15,5

400/60-15,5

400/60-15,5

400/60-15,5

19/45-17

Typy válců

Kotouče C

⌀ 510 nebo 610 mm

Základní typ kotouče

především pro polní práce

Kotouče D

⌀ 540 mm

pro polní i luční práce

Kotouče Z

⌀ 450 nebo 550 mm

pro polní i luční práce

Hladký válec

⌀ 510 nebo 610 mm

pro polní i luční práce

plnitelný vodou

Rovnací sekce

Brány dvouřadé s pevnou smykovou lištou

hydraulicky ovládané

⌀ drátu 12 mm

 

Brány dvouřadé s pružnou smykovou lištou

hydraulicky ovládané

⌀ drátu 12 mm

profil per 45x10 mm

Pružný smyk

hydraulicky ovládaný

profil per 80x10 mm

Ostří pružného smyku

Ploché ostří
Ploché zahnuté ostří
Nožové ostří

Ostatní

Otočné oko závěsu
Závěs- rozporka
Gumové domečky ložisek sekcí
Secí nástavba

setí plodin, meziplodin nebo přihnojování jedním přejezdem

dostupná v objemech násypky 200-500 l

pohodlné ovládání z kabiny traktoru

Odkládací box na kamení
Novinky
SIMA Paris 2022
20 Říjen 2022

Od 6. do 10. listopadu se SMS CZ zúčastní pařížského veletrhu SIMA 2022.

30 Červen 2022

Během jara uvedla česká značka SMS CZ na trh novou generaci diskového podmítače Ontario s pracovní šířkou 5 a 6 metrů.

14 Červen 2022

Po sérii akcí v zahraničí se letos poprvé představujeme na domácí půdě.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů