Stroje skladem

  -dvě řady disků 510mm (eventulně lze dodat bez diskové sekce)
  -čtyři řady dvakrát vinutých pružných slupic s dláty
  -rovnací pera

  Cena:
  910 000
  CZK

  -záběr 3m
  -posuvná druhá řada disků
  -předváděcí stroj
  -osvětlení 
  -cracker válec
  -disky 510mm

  Cena:
  1
  CZK

  -4m pevné provedení staré koncepce(nelze s TP)
  -disky 510mm
  -prutový válec
  -zpracování do 12cm

  Cena:
  1
  CZK

  -předváděcí stroj 2020
  -záběr 4,5m
  -disky 510mm
  -cracker válec s výborným drobícím účinkem
  -osvětlení

  Cena:
  1
  CZK

  -předváděcí stroj
  -hydraulické jištění slupic do všech typů půd
  -zahnuté slupice - 6ks
  -dvojitý vějířový válec

  Cena:
  1
  CZK

  -pružinové jištění slupic do všech typů půd
  -10ks šípových radliček s roztečí 30cm (šíře radliček 370mm)
  -rovnací pera

  Cena:
  1
  CZK

  -5 střižně jištěných dlátových slupic 
  -dvojitý Talon válec
  -hloubka zpracování do 35cm
  -předváděcí stroj

  Cena:
  167 940
  CZK

  hydraulicky skládaný rám

  dvě řady slupic NIAUX jištěných střižným šroubem

  osová vzdálenost 250 mm

   

  Cena:
  80 000
  CZK
 • O společnosti

  SMS CZ je česká, dynamicky se rozvíjející společnost, zabývající se konstrukcí a výrobou vlastních, vysoce kvalitních zemědělských strojů pro zpracování půdy, předseťovou přípravu, válení, obnovu a zakládání luk a pastvin, které prodává do celého světa. V oblasti techniky a technologie životního prostředí se společnost zaměřuje na projektovou přípravu, výrobní a stavební realizaci spaloven odpadů a zařízení pro čištění spalin.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů