Secí stroj SMART

Pneumatický secí stroj SMART je produkt určený především pro zakládání a přisévání travních porostů. Široká výbava mu však umožňuje vykonávat i polní práce a setí většiny běžných plodin. Díky tomu se jedná o velmi univerzální stroj, který najde své uplatnění u menších i středně velkých farmářů. Jednoduché a robustní řešení konstrukce stroje umožňuje práci i v náročných podmínkách těžkých a kamenitých půd.

Přiséváním do úzkých drážek nedochází k poškození drnu. Zároveň nedochází k vytažení kamenů na povrch a tato technologie přisévání
je výhodná i z hlediska půdní eroze.

Hlavní výhody stroje:

 • Univerzální stroj pro přísev TTP i setí na poli
 • Efektivnější přísev do drážky oproti přísevu na široko (úspora nákladů)
 • Práce se strojem dle podmínek až při 12km/h

Funkce a další výhody stroje:

 • Přísev TTP do úzké drážky s mezidrážkovou vzdáleností 12,5cm
 • Setí většiny běžných plodin na poli
 • Alternativa ke kompletní obnově TTP (nižší energetická náročnost)
 • Nepoškozuje drn, nevytahuje kameny na povrch
 • Jedinná alternativa obnovy u erozí ohrožených pozemků
 • Široká škála příslušenství
 • Možnost řízení dávkování z pohodlí traktoru
 • Minimální nároky na údržbu
 • Jednoduché ovládání

  

                Přísev do úzké drážky s mezidrážkovou roztečí 125mm                                 Spolehlivé ukládání osiva do drážky pomocí výsevní botky 

  

                 Setí obilovin do půdy s podsevem jetelotravních směsí                                         Plnohodnotné polní setí většiny polních plodin

Hydraulické ovládání pracovní hloubky
Hydraulické ovládání pracovní hloubky
Efektivní setí přímo do drážky
Efektivní setí přímo do drážky
Snadná výsevní zkouška
Snadná výsevní zkouška
Pružné uložení secích jednotek
Pružné uložení secích jednotek
Zavlačovač pro přípravu secí drážky
Zavlačovač pro přípravu secí drážky
Jednoduchý a intuitivní ovládací modul
Jednoduchý a intuitivní ovládací modul

*Váha stroje s válcem Z500/550, prutovým zavlačovačem a secí nástvabou PS 300

SMART 300

Pracovní šířka (mm)

2900

Přepravní šířka (mm)

3000

Délka (mm)

1970

Váha* (kg)

2450

Meziřádková rozteč (mm)

125

Dostupné objemy zásobníku (l)

200, 300, 500, 800

Pracovní rychlost (km/h

8-15

Opěrné válce

Litinový válec D

ø malého kotouče 540 mm

ø velkého kotouče 570 mm

ø hřídele 60 mm

Litinový válec Z

ø kotoučů 500 mm

ø hřídele 50 mm

Gumový válec LT

ø 560 mm

lze použít i pro polonesený stroj

Secí jednotka

Volitelný objem zásobníku

Dostupné objemy:

300, 500, 800 l

Hydraulický pohon ventilátoru

pro větší dávkování osiva

Elektrický pohon ventilátoru

Ovládací jednotka

Ovládací modul 1.2
Ovládací modul 5.2
Ovládací modul 6.2

Senzory rychlosti

Senzor rychlosti - 7-pólový kabel
Senzor rychlosti - čidlo kola
Senzor rychlosti - radar
Senzor rychlosti- GPS

Ostatní senzory

Spínací senzor

umístění na horním bodu TBZ

ostatní

zavlačovač
Tlačítko výsevku
Senzor stavu naplnění zásobníku
Novinky
SMS CZ - Kámen
14 Září 2023

Rokycanský výrobce zemědělských strojů na zpracování půd, luk a pastvin, SMS CZ, rozšiřuje oblast své působnosti a uzavřením spolupráce s obchodním partnerem vstupuje do Portugalska, kde budou nacházet uplatnění v novém segmentu zemědělství, kterým je pěstitelství ořechů a suchých plodů. Stroje SMS CZ se zároveň představili portugalskému publiku na výstavě Agroglobal v Santarénu.

SMS CZ - Kámen
14 Září 2023

Podzim je tu a s ním i maraton výstav a předváděcích akcí, na kterých se představí stroje SMS CZ. Těšit se mohou zemědělci v Portugalsku, Francii, Německu, Rakousku, Česku, Maďarsku, Rumunsku a Litvě. Na všechny akce Vás srdečně zveme.

Nový FINISHER
08 Září 2023

Od 13. 9. do 14. 9. proběhne na letišti u obce Kámen u Pelhřimova zemědělská výstava Den zemědělce. Na tradiční akci představí SMS CZ celkem sedm strojů, přičemž premiéru si zde odbyde nová generace kombinovaného kypřiče FINISHER. K vidění bude i novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič pro louky a past  viny představený před několika dny v Českých Budějovicích.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů