Meziřádkový kultivátor EKO

EKO je nesený kultivátor, který je vhodný ke zpracování půdy mezi řádky vzešlého porostu. Jeho variabilní konstrukce stroje umožňuje nejen úpravu meziřádkové rozteče ale i volbu pracovních orgánů v závislosti na požadované funkci.

Základními pracovními orgány mohou být šípové radličky, které 100% podříznou pracovní záběr a jsou vhodné zejména pro první prokypření při mělkém zpracování nebo práci v lehčích půdách. Druhou variantou je robustní dlátová radlice doplněná krojidlem a dvěmi menšími dláty. Díky tomu je vhodná pro hlubší zpracování či práci ve velmi suchých a těžších půdách. 

Funkce stroje:

  • Kypření meziřádkového prostoru
  • Narušení půdního škraloupu
  • Provzdušnění půdy
  • Možnost aplikace hnojiva
  • Likvidace vzešlého plevele- úspora chemických přípravků

Přednosti stroje:

+ Jednoduchá konstrukce nenárošná na údřžbu

+ Dokonalé kopírování jednotek pomocí paralelogramů a opěrných koleček

+ Nastavitelná tuhost pružení

+ Ochanné desky nebo kotouče proti poškození porostu

Model

R4

R6

R8

Počet řádků

4

6

8

Meziřádková vzdálenost (cm)

70-75

70-75

70-75

Počet pracovních jednotek

5

7

9

Přepravní šířka (cm)

250

250

300

Pracovní hloubka (cm)

2-10

2-10

2-10

Min. výkon traktoru (kW)

40

55

75

Pracovní jednotky

Radličková jednotka

- 5 ks šípových radliček na pružných slupicích

- 100% podříznutý záběr

- vhodné pro mělčí zpracování 

Dlátová jednotka

- 1 ks robustní dlátové radlice s přídavnými křidélky

- 2 ks menších dlát na pružných slupicích

- vhodné pro hlubší zpracování nebo těžší půdy

Chrániče rostlin

Talířový chránič
Deskový chránič

Ostatní

Zavlačovač
Aplikátor hnojiva
Novinky
SMS CZ - Kámen
14 Září 2023

Rokycanský výrobce zemědělských strojů na zpracování půd, luk a pastvin, SMS CZ, rozšiřuje oblast své působnosti a uzavřením spolupráce s obchodním partnerem vstupuje do Portugalska, kde budou nacházet uplatnění v novém segmentu zemědělství, kterým je pěstitelství ořechů a suchých plodů. Stroje SMS CZ se zároveň představili portugalskému publiku na výstavě Agroglobal v Santarénu.

SMS CZ - Kámen
14 Září 2023

Podzim je tu a s ním i maraton výstav a předváděcích akcí, na kterých se představí stroje SMS CZ. Těšit se mohou zemědělci v Portugalsku, Francii, Německu, Rakousku, Česku, Maďarsku, Rumunsku a Litvě. Na všechny akce Vás srdečně zveme.

Nový FINISHER
08 Září 2023

Od 13. 9. do 14. 9. proběhne na letišti u obce Kámen u Pelhřimova zemědělská výstava Den zemědělce. Na tradiční akci představí SMS CZ celkem sedm strojů, přičemž premiéru si zde odbyde nová generace kombinovaného kypřiče FINISHER. K vidění bude i novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič pro louky a past  viny představený před několika dny v Českých Budějovicích.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů