Meziřádkový kultivátor EKO

EKO je nesený kultivátor, který je vhodný ke zpracování půdy mezi řádky vzešlého porostu. Jeho variabilní konstrukce stroje umožňuje nejen úpravu meziřádkové rozteče ale i volbu pracovních orgánů v závislosti na požadované funkci.

Základními pracovními orgány mohou být šípové radličky, které 100% podříznou pracovní záběr a jsou vhodné zejména pro první prokypření při mělkém zpracování nebo práci v lehčích půdách. Druhou variantou je robustní dlátová radlice doplněná krojidlem a dvěmi menšími dláty. Díky tomu je vhodná pro hlubší zpracování či práci ve velmi suchých a těžších půdách. 

Funkce stroje:

  • Kypření meziřádkového prostoru
  • Narušení půdního škraloupu
  • Provzdušnění půdy
  • Možnost aplikace hnojiva
  • Likvidace vzešlého plevele- úspora chemických přípravků

Přednosti stroje:

+ Jednoduchá konstrukce nenárošná na údřžbu

+ Dokonalé kopírování jednotek pomocí paralelogramů a opěrných koleček

+ Nastavitelná tuhost pružení

+ Ochanné desky nebo kotouče proti poškození porostu

Model

R4

R6

R8

Počet řádků

4

6

8

Meziřádková vzdálenost (cm)

70-75

70-75

70-75

Počet pracovních jednotek

5

7

9

Přepravní šířka (cm)

250

250

300

Pracovní hloubka (cm)

2-10

2-10

2-10

Min. výkon traktoru (kW)

40

55

75

Pracovní jednotky

Radličková jednotka

- 5 ks šípových radliček na pružných slupicích

- 100% podříznutý záběr

- vhodné pro mělčí zpracování 

Dlátová jednotka

- 1 ks robustní dlátové radlice s přídavnými křidélky

- 2 ks menších dlát na pružných slupicích

- vhodné pro hlubší zpracování nebo těžší půdy

Chrániče rostlin

Talířový chránič
Deskový chránič

Ostatní

Zavlačovač
Aplikátor hnojiva
Novinky
SIMA Paris 2022
20 Říjen 2022

Od 6. do 10. listopadu se SMS CZ zúčastní pařížského veletrhu SIMA 2022.

30 Červen 2022

Během jara uvedla česká značka SMS CZ na trh novou generaci diskového podmítače Ontario s pracovní šířkou 5 a 6 metrů.

14 Červen 2022

Po sérii akcí v zahraničí se letos poprvé představujeme na domácí půdě.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů