Stroje z Rokycan na předváděcí akci Naše pole 2022

Po sérii akcí v zahraničí se letos poprvé představujeme na domácí půdě. Celkem tři stroje se představují na akci Naše Pole ve východočeských Nabočanech, a to prutové brány Lanio 600, vály Teran 630 a hloubkový kypřič Talon Medium 300/7.

„Naše pole si za více než 20 let své existence vybudovalo významnou pozici v agro segmentu. Těší nás proto, že díky obchodnímu partnerovi Moreau Agri Vysočina se představíme české veřejnosti. Partnerovi tímto děkujeme za spolupráci a prezentaci. Po zrušeném Techagru, jde pro české zemědělce o první příležitost se letos blíže seznámit s našimi stroji v Česku,“ říká Jiří Andrlík, obchodní zástupce SMS CZ, s.r.o. pro region ČR a SK.

Vystaveny budou prutové brány Lanio 600 s pracovním záběrem 6 m. Jedná se o jednoduchý univerzální stroj vhodný na údržbu travních porostů (např. při vyčesávání mechů) i pro práci na poli. Vyznačuje se dokonalým kopírováním terénu pomocí výkyvných rámů a opěrných koleček a nastavitelnou agresivitou prstů, které jsou dostupné v průměrech 6, 7 nebo 8 mm. Na přání je stroj možné dovybavit rovnacím hrablem. Lanio 600 je možné použít i do čelního závěsu traktoru.

Představí se také polo nesený vál Teran 630 s pracovní šířkou 6,3 m. Konstrukci stroje tvoří trojdílný rám pro dokonalé kopírování terénu. Vybírat lze z několika typů a průměrů válců dle vlastních preferencí a potřeb. Teran je možné agregovat s malovýkonnými traktory a v případě přání na něj lze umístit i secí nástavbu.

Posledním zástupcem rokycanských strojů na výstavě je dlátový hloubkový kypřič Talon Medium 300/7 se sedmi slupicemi a s pracovní hloubkou až 65 cm. Díky své vysoké průchodnosti dokáže Talon zpracovat strniště i s velkým podílem rostlinných zbytků a lze jej využít i jako levnou a produktivnější náhradu orby. Stroj může být ovládán plně hydraulicky a může být dovybaven bočními clonami pro eliminaci tvorby hrůbků a jednoduchým, či dvojitým hrotovým válcem pro rozrušení povrchové vrstvy.

Stroje SMS CZ jsou k vidění na stánku prodejce Moreau Agri Vysočina, spol s r.o. Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás.

 

Novinky
SIMA Paris 2022
20 Říjen 2022

Od 6. do 10. listopadu se SMS CZ zúčastní pařížského veletrhu SIMA 2022.

30 Červen 2022

Během jara uvedla česká značka SMS CZ na trh novou generaci diskového podmítače Ontario s pracovní šířkou 5 a 6 metrů.

14 Červen 2022

Po sérii akcí v zahraničí se letos poprvé představujeme na domácí půdě.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů